March 25th, 2019 – Glorious Gate 2019

March 25th, 2019
Fukuoka, Yukihashi Municipal Gym
Glorious Gate 2019
Attendance: 369

1. Kzy⭕️, Susumu Yokosuka (14:21 Running Elbow Smash) Yuki Yoshioka, Hyo Watanabe❌
2. Ryo Saito⭕️ (13:00 Disqualification) “Hollywood” Stalker Ichikawa❌
★Saito falsely claimed Ichikawa hit him with a chair
3. YAMATO, U-T, KAI⭕️ (14:25 Meteo Impact) Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker, Kota Minoura❌
4. Big R Shimizu⭕️, Ben-K (15:01 Shot-put Slam) Naruki Doi, Kaito Ishida❌
5. Masato Yoshino, Dragon Kid⭕️, Jason Lee (14:39 Bible) Eita, Yasushi Kanda❌, Takashi Yoshida

Close Menu