April 6th, 2019 – The Gate of Passion 2019

April 6th, 2019
Shizuoka, Kiramesse Numazu
The Gate of Passion 2019
Attendance: 582

1. Ryo Saito⭕️, Don Fujii, Gamma (12:28 SaiRyo Rocket) Shun Skywalker, Yuki Yoshoka, Kota Minoura❌
2. Masaaki Mochizuki⭕️ (11:04 Dragon Suplex Hold) Hyo Watanabe❌
3. Big R Shimizu⭕️, Ben-K (13:45 Shot-put Slam) Dragon Kid, Kaito Ishida❌
4. YAMATO⭕️, U-T (15:46 Frankensteiner of the Almighty) Eita, Yasushi Kanda❌
5. Kzy⭕️, Susumu Yokosuka, “brother” YASSHI (16:31 Running Elbow Smash) Masato Yoshino, Naruki Doi, Jason Lee❌

Close Menu