April 7th, 2019 – The Gate of Passion 2019

April 7th, 2019
Ishikawa, Kimassi Kanazawa
The Gate of Passion 2019
Attendance: 471

1. Masato Yoshino, Naruki Doi⭕️, Kaito Ishida (15:01 Bakatare Sliding Kick) Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker, Yuki Yoshioka❌
2. Don Fujii⭕️ (10:27 HIMEI) Hyo Watanabe❌
3. Big R Shimizu⭕️, Ben-K (15:31 Shot-put Slam) Ryo Saito❌, Gamma
4. YAMATO⭕️, U-T (14:10 Galleria) Dragon Kid, Jason Lee❌
5. Eita, Yasushi Kanda, Takashi Yoshida⭕️ (18:34 Cyber Bomb) Kzy, Susumu Yokosuka, “brother” YASSHI❌

Close Menu