May 2nd, 2019 – Dragon Gate Studio+

May 2nd, 2019
Hyogo, Kobe Lapis Hall
Dragon Gate Studio+

〔Dragon Gate NEX〕
Exhibition: Taketo Kamei△ (5:00) Kento Kobune△
1. Kota Minoura (7:38 Modified Fisherman Suplex Hold) Dragon Dia❌

〔Prime Zone vol.77〕
1. Super Shisa, Hyo Watanabe⭕️ (14:11 Saber) Kzy, Shachihoko Boy❌
2. Masato Yoshino, Naruki Doi⭕️ (12:12 Bakatare Sliding Kick) YAMATO, Yosuke♡Santa Maria❌
3. Yasushi Kanda⭕️ (7:10 Inside Cradle) Punch Tominaga❌
4. Kagetora, U-T⭕️ (11:59 Flying Front Cradle) Big R Shimizu❌, Ben-K

Close Menu