May 5th, 2019 – The Gate of Passion 2019

May 5th, 2019
Aichi, Tsushima Bunka Hall
The Gate of Passion 2019
Attendance: 504

1 YAMATO⭕️, Kagetora (12:27 Frankensteiner of the Almighty) Ryo Saito❌, Keisuke Okuda
2. Naruki Doi⭕️ (9:34 Bakatare Sliding Kick) Punch Tominaga⭕️
3. Masaaki Mochizuki, Hyo Watanabe⭕️, Kota Minoura (12:04 Panther Clutch) Yosuke♡Santa Maria❌, U-T, KAI
4. Big R Shimizu⭕️, Ben-K, Takashi Yoshida (15:36 Shot-put Slam) Kzy, Susumu Yokosuka, “brother” YASSHI❌
5. Dragon Kid⭕️, Kaito Ishida, Jason Lee (14:21 Bible) PAC, Eita, Yasushi Kanda❌

Close Menu