June 10th, 2019 – Rainbow Gate 2019

June 10th, 2019
Kagoshima, Orocity Hall
Rainbow Gate 2019
Attendance: 285

1. Kzy⭕️, Susumu Yokosuka vs. Flamita, Yosuke♡Santa Maria❌
(11:16 Running Elbow Smash)

2. Dragon Kid⭕️, Jason Lee vs. Masaaki Mochizuki, Jimmy❌
(10:15 Bible)

3. Masato Yoshino, Naruki Doi⭕️, Kaito Ishida vs. Ryo Saito❌, Keisuke Okuda, Draztick Boy
(10:36 Bakatare Sliding Kick)

4. Ben-K⭕️, Shun Skywalker vs. PAC, Yasushi Kanda❌
(13:22 Spear)

5. YAMATO, KAI⭕️, Kagetora vs. Eita, Big R Shimizu, Takashi Yoshida❌
(15:01 Gannosuke Clutch)

Close Menu