June 12th, 2019 – Rainbow Gate 2019

June 12th, 2019
Fukuoka, Kokurakita Gym
Rainbow Gate 2019
Attendance: 667

1. Kzy⭕️, Susumu Yokosuka vs. Naruki Doi, Jason Lee❌
(12:04 Running Elbow Smash)

2. Masaaki Mochizuki, Ryo Saito⭕️ vs. Keisuke Okuda, Jimmy❌
(10:12 Double Cross)

3. Masato Yoshino, Dragon Kid⭕️, Kaito Ishida vs. Kagetora, Yosuke♡Santa Maria❌, Draztick Boy
(12:08 Bible)

4. Ben-K, Shun Skywalker⭕️ vs. PAC, Big R Shimizu❌
(13:39 Jackknife Cradle)

5. YAMATO⭕️, KAI, Flamita vs. Eita, Yasushi Kanda, Takashi Yoshida❌
(17:00 Frankensteiner of the Almighty)

Close Menu