March 29th, 2019 – Glorious Gate 2019

March 29, 2019
Aichi, Tokai Municipal Gymnasium
Glorious Gate 2019
Dragon Kid Homecoming
Attendance: 582

1. Yuki Yoshioka, Hyo Watanabe⭕️, Kota Minoura (13:49 Sabre) K-ness., Shun Skywalker, Dragon Dia❌
2. Ryo Saito⭕️ (13:05 Disqualification) “Hollywood” Stalker Ichikawa❌
★Saito claimed Ichikawa hit him with a chair
3. Eita⭕️, Ben-K (13:09 Imperial Uno) Naruki Doi, Kaito Ishida❌
4. Kzy, Susumu Yokosuka⭕️ (18:29 Yokosuka Cutter) YAMATO, U-T❌
5. Dragon Kid⭕️, Masato Yoshino, Jason Lee (16:05 Bible) Big R Shimizu, Yasushi Kanda❌, Takashi Yoshida

Comments Off on March 29th, 2019 – Glorious Gate 2019

March 25th, 2019 – Glorious Gate 2019

March 25th, 2019
Fukuoka, Yukihashi Municipal Gym
Glorious Gate 2019
Attendance: 369

1. Kzy⭕️, Susumu Yokosuka (14:21 Running Elbow Smash) Yuki Yoshioka, Hyo Watanabe❌
2. Ryo Saito⭕️ (13:00 Disqualification) “Hollywood” Stalker Ichikawa❌
★Saito falsely claimed Ichikawa hit him with a chair
3. YAMATO, U-T, KAI⭕️ (14:25 Meteo Impact) Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker, Kota Minoura❌
4. Big R Shimizu⭕️, Ben-K (15:01 Shot-put Slam) Naruki Doi, Kaito Ishida❌
5. Masato Yoshino, Dragon Kid⭕️, Jason Lee (14:39 Bible) Eita, Yasushi Kanda❌, Takashi Yoshida

Comments Off on March 25th, 2019 – Glorious Gate 2019

March 24th, 2019 – Glorious Gate 2019

March 24th, 2019
Saga, Morodomi Cultural Gymnasium Heartful
Glorious Gate 2019
Attendance: 1074

1. Masato Yoshino⭕️, Naruki Doi, Dragon Kid (0:10 Dropkick) Ryo Saito, Jushin Stalker Ichikawa❌, Tenzan Mask
1. Masato Yoshino, Naruki Doi, Dragon Kid⭕️ (15:03 Reversed Figure Four Leglock) Ryo Saito, Jushin Stalker Ichikawa❌, Tenzan Mask
2. Shun Skywalker⭕️ (9:40 Ashla) Kota Minoura❌
3. Kzy, Susumu Yokosuka⭕️ (14:01 Yokosuka Cutter) Jason Lee❌, Kaito Ishida
4. YAMATO⭕️, U-T, KAI (15:47 Frankensteiner of the Almighty) Eita, Yasushi Kanda❌, Takashi Yoshida
5. ☆Open the Twin Gate Championship Match☆
Big R Shimizu⭕️, Ben-K (20:59 Shot-put Slam) Masaaki Mochizuki, Yuki Yoshioka❌
★2nd Successful defense by Big Ben

Comments Off on March 24th, 2019 – Glorious Gate 2019

March 23rd, 2019 – Glorious Gate 2019

March 23rd, 2019
Okayama, Hotel Cent Inn Kurashiki
Glorious Gate 2019
Shachihoko Boy Homecoming
Attendance: 369

1. Eita, Takashi Yoshida⭕️ (14:23 Release Power Bomb) Kagetora, Hyo Watanabe❌
2. Ryo Saito⭕️ (11:19 Double Cross) Kota Minoura❌
3. Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker, Yuki Yoshioka⭕️ (12:29 Frog Splash) Big R Shimizu, Ben-K, Yasushi Kanda❌
4. Kzy, Susumu Yokosuka⭕️ (17:09 Yokosuka Cutter) Dragon Kid, Shachihoko Boy❌
5. YAMATO⭕️, KAI, U-T (17:50 Galleria) Naruki Doi, Jason Lee❌, Kaito Ishida

Comments Off on March 23rd, 2019 – Glorious Gate 2019

March 21st, 2019 – Memorial Gate 2019 in Wakayama

March 21, 2019
Wakayama, Wakayama Prefectural Gym
Memorial Gate 2019
Attendance: 936

1. Ryo Saito⭕️, Don Fujii, Gamma, K-ness. (6:03 SaiRyo Rocket) Masaaki Mochizuki, “Hollywood” Stalker Ichikawa❌, Shachihoko Boy, Problem Dragon
2. Big R Shimizu⭕️, Ben-K (10:45 Shot-put Slam) Kzy, Genki Horiguchi❌
3. KAI⭕️ (9:06 Meteo Impact) Jason Lee❌
4. ☆Dojo Mochizuki Steel Cage Representative Decision Match☆
Shun Skywalker⭕️, Hyo Watanabe (14:42 Skywalker Moonsault) Yuki Yoshioka, Kota Minoura❌
★Teams will be decided via lottery
5. PAC⭕️, Eita (19:01 Black Arrow) YAMATO, U-T❌
6. ☆Open the Triangle Gate Championship Match☆
Yasushi Kanda, Takashi Yoshida⭕️, KAZMA SAKAMOTO (17:26 Cyber Bomb) Masato Yoshino, Naruki Doi, Kaito Ishida❌
★2nd successful defense by R・E・D
7. ☆Open the Brave Gate Championship Match☆
Susumu Yokosuka⭕️ (22:53 World Liner) Dragon Kid❌
★Kid fails in his 3rd defense attempt, Susumu becomes the 37th champion

Comments Off on March 21st, 2019 – Memorial Gate 2019 in Wakayama
Close Menu