Category: PRIME ZONE 2015

PRIME ZONE vol.37

12/11/2015 Dragon Gate Studio ~PRIME ZONE vol.37
0. Eita (3:50 Numero Uno) Mondai Ryu
1. Akira Tozawa (7:14 High-speed German Suplex Hold) El Lindaman
2. Naruki Doi (8:02 Bakatare Sliding Kick) Takehiro Yamamura
3. Masaaki Mochizuki (4:47 Twister) Yosuke♡Santa Maria
4. YAMATO⭕, Shingo Takagi (8:08 Galleria) Dragon Kid❌, Punch Tominaga
5. Ryo-chan, Ma-kun⭕ (13:54 Ma-kun Rocket) Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!❌, Jimmy Susumu


PRIME ZONE vol. 36

11/09/2015 Dragon Gate Studio ~ PRIME ZONE vol. 36
1. T-Hawk (3:27 Night Ride) Mondai Ryu
2. YAMATO, Cyber Kong⭕ (7:20 Fire Thunder) Takehiro Yamamura, Kaito Ishida❌
3. Jimmy Susumu (9:57 Inside Cradle) Eita
4. Jimmy Kanda (3:25 Disqualification) Kotoka
5. Masato Yoshino, Akira Tozawa (10:42 German Suplex Hold) Dragon Kid, Shachihoko BOY❌


PRIME ZONE vol. 35

10/19/2015 Dragon Gate Studio ~PRIME ZONE vol.35
0. Draztick Boy (6:05 Constanza) Mondai Ryu
1. Akira Tozawa (8:23 Dead-lift German Suplex Hold) Kaito Ishida
2. Masato Yoshino⭕, T-Hawk (9:33 Lightning Spiral) Naruki Doi, Kotoka❌
3. Flamita (6:58 Disqualification after Mondai Ryu interference) Naoki Tanizaki
4. Shingo Takagi (5:05 Power Bomb) Takehiro Yamamura
5. GENKIN Horiguchi ⭕, Yosuke♡Santa Maria (8:54 Backslide from Heaven) Punch Tominaga, Eita❌