11/28/2015 Gifu, Gifu Chamber of Commerce
0. Big R Shimizu vs. El Lindaman
1. Dragon Kid, Kzy vs. Jimmy Kanda, Jimmy Kness J.K.S.
2. Eita vs. Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!
3. Naruki Doi, Kotoka vs. U-T, Diablo (Freelance)
4. Jimmy Susumu, Ryo “Jimmy” Saito vs. CIMA, “Hollywood” Stalker Ichikawa
5. Masato Yoshino, Akira Tozawa, T-Hawk vs. YAMATO, Shingo Takagi, Mondai Ryu

11/29/2015 Mie, Yokkaichi Kusuryokuchi Gymnasium
0. Shachihoko BOY vs. Yosuke♡Santa Maria
1. YAMATO, Mondai Ryu vs. Eita, Kaito Ishida
2. T-Hawk vs. El Lindaman
3. Masato Yoshino, Akira Tozawa vs. CIMA, Takehiro Yamamura
4. Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!, Jimmy Kanda vs. Don Fujii, Kzy
5. Naruki Doi, Shingo Takagi, Kotoka vs. Jimmy Susumu, Ryo “Jimmy” Saito, Jimmy Kness J.K.S.

11/29/2015 Dragon Gate Arena ~ Sanctuary.136
1. Shachihoko BOY vs. U-T
2. El Lindaman vs. Yosuke♡Santa Maria
3. Big R Shimizu vs. Takehiro Yamamura
4. Kotoka, Mondai Ryu vs. Punch Tominaga, Kaito Ishida

12/03/2015 Tokyo, Korakuen Hall
0. Kenichiro Arai, Yosuke♡Santa Maria vs. U-T, “Hollywood” Stalker Ichikawa
1. Ryo “Jimmy” Saito, Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!, Jimmy Kanda vs. Eita, Takehiro Yamamura, Kaito Ishida
2. El Lindaman vs. Shachihoko BOY
3. Jimmy Susumu, Jimmy Kness J.K.S. vs. Cyber Kong, Mondai Ryu
4. Masato Yoshino, Akira Tozawa, T-Hawk vs. Dragon Kid, Kzy, Big R Shimizu
5. CIMA, Masaaki Mochizuki, Don Fujii, Punch Tominaga vs. YAMATO, Naruki Doi, Naoki Tanizaki, Kotoka
6. Open the Dream Gate Championship Match: Shingo Takagi vs. Gamma