04/23/2016
Hiroshima, Fukuyama Big Rose

0. Kzy vs. U-T
1. Masato Yoshino, Masaaki Mochizuki, Yosuke♡Santa Maria vs. Dragon Kid, Punch Tominaga, Takehiro Yamamura
2. T-Hawk vs. Jimmy Kanda
3. Don Fujii, Ryo “Jimmy” Saito vs. YAMATO, Mondai Ryu
4. CIMA, Gamma vs. Jimmy Susumu, Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!
5. Akira Tozawa, Shachihoko BOY, Big R Shimizu vs. Shingo Takagi, Naruki Doi, Kotoka

04/25/2016
Yamaguchi, Kaikyou Messe Shimonoseki

0. Yosuke♡Santa Maria vs, Takehiro Yamamura
1. Masato Yoshino, Akira Tozawa, T-Hawk vs, Jimmy Susumu, Jimmy Kness J.K.S., Jimmy Kanda
2. Big R Shimizu vs. Punch Tominaga
3. Naruki Doi, Mondai Ryu vs. Masaaki Mochizuki, U-T
4. Gamma, Kzy vs. Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!, Ryo “Jimmy” Saito
5. CIMA, Dragon Kid, Eita vs. Shingo Takagi, YAMATO, Kotoka

04/26/2016
Nagasaki, Nagasaki Heiwa Hall

0. Jimmy Kness J.K.S. vs. Punch Tominaga
1. Masato Yoshino, Akira Tozawa, Big R Shimizu vs. CIMA, Eita, Kaito Ishida
2. Jimmy Susumu vs. U-T
3. T-Hawk, Yosuke♡Santa Maria vs. Shingo Takagi, Mondai Ryu
4. Masaaki Mochizuki, Kzy vs. Dragon Kid, Gamma
5. Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!, Ryo “Jimmy” Saito, Jimmy Kanda vs. Naruki Doi, YAMATO, Kotoka