02/26/2016 Dragon Gate Arena ~Sanctuary.139
Exhibition Match: Shun Watanabe vs. Futa Nakamura
Exhibition Match: Hyo Watanabe vs. Katsumi Takashima
1. El Lindaman vs. U-T
2. Yosuke♡Santa Maria vs. Punch Tominaga
3. Big R Shimizu vs. Takehiro Yamamura
4. Cyber Kong, Kotoka vs. Eita, Kaito Ishida