11/03/2015 Toyama, Takaoka Ecouer
0. Kaito Ishida vs. U-T
1. Dragon Kid, Kzy vs. CIMA, Eita
2. Kotoka vs. Kaito Ishida
3. Masaaki Mochizuki, Don Fujii vs. Ryo “Jimmy” Saito, Jimmy Kanda
4. YAMATO, Naruki Doi vs. Jimmy Susumu, Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!
5. Masato Yoshino, Akira Tozawa, T-Hawk vs. Shingo Takagi, Naoki Tanizaki, Cyber Kong

11/05/2015 Aichi, Nagoya Japan Gaishi Hall ~U-T Homecoming~
0. Cyber Kong vs. Kzy
1. Masato Yoshino, Akira Tozawa vs. Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!, Jimmy Kanda
2. T-Hawk vs. Naoki Tanizaki
3. YAMATO, Problem Dragon vs. Don Fujii, U-T
4. Masaaki Mochizuki, Dragon Kid vs. Jimmy Susumu, Ryo “Jimmy” Saito
5. Shingo Takagi, Naruki Doi, Kotoka vs. CIMA, Gamma, Eita

11/05/2015 Nagano, Mielparque Nagano
0. Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!! vs. Kaito Ishida
1. Masaaki Mochizuki, Dragon Kid vs. Akira Tozawa, Yosuke♡Santa Maria
2. Shachihoko BOY vs. “Hollywood” Stalker Ichikawa
3. Masato Yoshino, T-Hawk vs. Shingo Takagi, Kotoka
4. YAMATO, Naruki Doi vs. Don Fujii, Kzy
5. Jimmy Susumu, Ryo “Jimmy” Saito, Jimmy Kanda vs. CIMA, Gamma, Eita

11/06/2015 Tokyo, Korakuen Hall – Nico Nico Live
1. Dragon Kid, Kzy vs. Yosuke♡Santa Maria, U-T
2. Akira Tozawa vs. Kaito Ishida
3. Masaaki Mochizuki, Big R Shimizu vs. Gamma, Takehiro Yamamura
4. Masato Yoshino, T-Hawk, Shachihoko BOY vs. CIMA, Eita, El Lindaman
5. Sumoz vs. VERZERK All Out War #1: Sumo Hagetora vs. Problem Dragon
6. Sumoz vs. VERZERK All Out War #2: Sumo Susumu, Sumo Kness S.K.S. vs. YAMATO, Kotoka
7. Sumoz vs. VERZERK All Out War #3: Genki Horiguchi S.U.M.Ooo, Sumo Kanda, Ryo “Sumo” Saito, Sumo Fujii vs. Naruki Doi, Shingo Takagi, Naoki Tanizaki, Cyber Kong

11/07/2015 Shizuoka, Act City Hamamatsu
0. El Lindaman vs. Shachihoko BOY
1. YAMATO, Kotoka vs. Gamma, Takehiro Yamamura
2. T-Hawk vs. Kaito Ishida
3. Jimmy Susumu, Jimmy Kanda vs. CIMA, Punch Tominaga
4. Masato Yoshino, Akira Tozawa vs. Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!, Ryo “Jimmy” Saito
5. Naruki Doi, Shingo Takagi, Problem Dragon vs. Dragon Kid, Kzy, Big R Shimizu

11/08/2015 Kyoto, KBS Hall
0. Problem Dragon vs. U-T
1. Dragon Kid, Big R Shimizu vs. Eita, Kaito Ishida
2. T-Hawk vs. Takehiro Yamamura
3. Jimmy Kness J.K.S. vs. Kzy
4. Masato Yoshino, Akira Tozawa vs. Jimmy Susumu, Jimmy Kanda
5. YAMATO, Naoki Tanizaki vs. Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!, Ryo “Jimmy” Saito
6. Naruki Doi, Shingo Takagi, Kotoka vs. CIMA, Gamma, Punch Tominaga

11/19/2015 Fukui, Sun Dome Fukui
1. Masato Yoshino, Shachihoko BOY vs. Eita, Takehiro Yamamura
2. Jimmy Susumu vs. “Hollywood” Stalker Ichikawa
3. Shingo Takagi, Kotoka vs. Gamma, Kaito Ishida
4. Akira Tozawa, T-Hawk vs. Gamma, Kaito Ishida
5. YAMATO, Naruki Doi, Naoki Tanizaki vs. Don Fujii, Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!, Ryo “Jimmy” Saito