2/6/2000 Hyogo, Kobe Chicken George
Premium Live Match vol 6
400 Attendance

1. Kenichiro Arai Starting Over Series #5: Kenichiro Arai⭕ (7:40 Pinfall) Stalker Ichikawa❌
☆Stalker gave Arai a headbutt and knocked himself out.
2. ▲Yasushi Kanda, Susumu Mochizuki (15:00 Draw) TARU, MAKOTO▲
3. CIMA, Sumo Fuji⭕ (11:17 Nodowa Elbow) Chocoball KOBE❌, Masaaki Mochizuki
4. Magnum TOKYO⭕, Genki Horiguchi (16:58 Viagra Driver) SAITO, Ryo Saito❌