12/11/2015 Dragon Gate Studio ~PRIME ZONE vol.37
0. Eita (3:50 Numero Uno) Mondai Ryu
1. Akira Tozawa (7:14 High-speed German Suplex Hold) El Lindaman
2. Naruki Doi (8:02 Bakatare Sliding Kick) Takehiro Yamamura
3. Masaaki Mochizuki (4:47 Twister) Yosuke♡Santa Maria
4. YAMATO⭕, Shingo Takagi (8:08 Galleria) Dragon Kid❌, Punch Tominaga
5. Ryo-chan, Ma-kun⭕ (13:54 Ma-kun Rocket) Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!❌, Jimmy Susumu