04/09/2018
Dragon Gate Arena
Prime Zone vol.65

1. Naruki Doi⭕️ (3:52 Bakatare Sliding Kick) U-T❌
2. Kagetora⭕️ (6:18 Modified Michinoku Driver) Yuki Yoshioka❌
3. Masato Yoshino, Ben-K⭕️ (9:33 Spear) YAMATO, Oji Shiiba❌
4. Yosuke♡Santa Maria⭕️ (7:22 Neraiuchi) Problem Dragon❌
5. Eita⭕️, Yasushi Kanda (7:23 Schoolboy) “brother” YASSHI, Genki Horiguchi❌