Buyuden & Special Events 2009

12/12/2009 Wakayama, Dragon Gate Special Match in Wakayama Keirin – Attendance Unpublished
1. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino (9:12 Bakatare Sliding Kick) BxB Hulk, Keirin Man❌
2. Yasushi Kanda (6:11 Failed German Suplex) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Super Shisa (8:39 Yoshitonic) Super Shenlong

11/28/2009 Tokyo, Shin-Kiba 1st RING ~ Buyuden Yamigae~ – Attendance Unavailable
1. Fujita Jr. Hayato (8:48 Helm) Kenshin Chikano
2. Lingerie Mutoh (5:51 Shining Wizard) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Gamma (8:06 Both Count Out) Gran Hamada w/ Super Shenlong
4. Naoki Tanizaki, Ikuto Hidaka⭕ (14:16 Norainu High Kick) Super Shisa, Shisa BOY❌
5. Dick Togo (17:17 Diving Senton) K-ness
6. Takuya Sugawara⭕, Minoru Fujita (17:52 Shiisanpuuta) Masaaki Mochizuki, Anthony W. Mori❌

11/16/2009 Osaka, Dragon Gate Special Match in Kishiwada Keirin – Attendance Unpublished
1. Anthony W. Mori, Keirin Man⭕ (9:18 Keirin Clutch Hold) BxB Hulk, Kotoka❌
2. Kzy (9:18 Kzy Time) Jackson Florida
3. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino, (6:50 Bakatare Sliding Kick) KAGETORA, Super Shenlong❌

11/14/2009 Aichi, Tokai Motohama Park Botanical Gardens Special Ring – Attendance Unpublished
1. Akira Tozawa (6:00 Ganki) Super Shenlong
2. Shachihoko Machine (8:32 Moonsault Press & SHACHIHOKO) Hollywood Stalker Icihkawa
3. YAMATO, Dragon Kid⭕ (12:55 Super Frankensteiner) Super Shisa, K-ness❌

11/1/2009 Oxford, UK The Regal – 1622 Attendance
1. Ryo Saito⭕, Genki Horiguchi (19:11 Low Blow) Johnny Storm, Marty Skull
2. Mark Haskins (10:00 Modified Piledriver) KAGETORA
3. Dragon Kid (1:32 Pinfall) Masato Yoshino
4. Susumu Yokosuka (18:31 Jumbo no Kachi!gatame) Shingo Takagi
5. Naruki Doi, BxB Hulk, PAC⭕ (22:06 360 Shooting Star Press) CIMA, Nick Jackson❌, Matt Jackson

11/1/2009 Aichi, Plaza of Light Special Ring ~Toukai TV Festival 2009 DRAGON GATE Special Match~ – Attendance Unpublished
~First~
1. Jackson Florida (8:39 Backslide with Cane) Hollywood Stalker Ichikawa
2. YAMATO, Akira Tozawa⭕ (12:00 Ganki) Gamma, Super Shenlong❌
~Second~
1. Naoki Tanizaki (8:34 Crab Hold) Shachihoko Machine
2. Masaaki Mochizuki, Super Shisa⭕ (10:12 Yoshitonic) Yasushi Kanda, Kzy❌

10/31/2009 Oberhausen, Germany ~ OPEN THE GERMAN GATE – 908 Attendance
2. KAGETORA (8:46 Kagenui) Bad Bones
3. Dragon Kid vs. Masato Yoshino vs. Susumu Yokosuka vs. El Generico
-Susumu (12:38 World Liner) Kid
4. CIMA (23:33 Meteora) Mike Quackenbush
5. Naruki Doi⭕, BxB Hulk, Zack Sabre (21:10 Bakatare Sliding Kick) Ryo Saito, Genki Horiguchi❌, Emil
6. WXW Title: Absolute Andy (22:54 Sasorigatame -> Ref Stop) Shingo Takagi

10/31/2009 Spain, Barcelona, Las Cocheras de Sants – 448 Attendance
1. Ryo Saito⭕, Genki Horiguchi (12:53 Double Cross) Ronin Rider❌, Zack Sabre
4. Shingo Takagi⭕, Dragon Kid (16:01 STAY DREAM) Nick Jackson, Matt Jackson❌
5. 4 Way Match: PAC vs. El Generico vs. Sean South vs. Madril
-South (21:46 Implant) Generico
7. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino, BxB Hulk (21:25 Bakatare Sliding Kick) CIMA, Susumu Yokosuka, KAGETORA❌

10/31/2009 Aichi, Plaza of Light Special Ring ~Toukai TV Festival 2009 DRAGON GATE Special Match~ – Attendance Unpublished
~First~
1. Shachihoko Machine (6:23 Moonsault Press -> Moonsault Press) Hollywood Stalker Ichikawa
2. Masaaki Mochizuki⭕, Naoki Tanizaki (10:02 Twister) YAMATO, Akira Tozawa❌
~Second~
1. Akira Tozawa (6:53 Reverse Figure 4) Jackson Florida
2. Super Shisa⭕, Shisa BOY (13:36 Yoshitonic) Gamma, Super Shenlong❌

10/24/2009 DRAGON GATE Special Match in Nara Keirin – Attendance Unpublished
1. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino (9:07 Bakatare Sliding Kick) BxB Hulk, Keirin Man❌
2. Anthony W. Mori (6:01 Half Crab Hold) Shachihoko Machine
3. Shisa BOY (9:17 Orion) Super Shenlong

10/18/2009 DRAGON GATE Special Match in Mukomachi Keirin – Attendance Unpublished
1. Masato Yoshino, BxB Hulk⭕ (7:43 Pin after Cradle Exchange) Naruki Doi, Anthony W. Mori
2. Kzy (5:14 Kzy Time) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Akira Tozawa⭕, K-ness (10:55 Ganki) Super Shisa, Keirin Man❌

10/13/2009 Tokyo, Shin-Kiba 1st Ring ~WORLD-1 presents THE WORLD IS ONE – 450 Attendance
1. Naoki Tanizaki⭕, Bear Fukuda (13:03 Implant) PAC, Kotoka Shiiba❌
2. Johnson Florida (13:07 Sol Naciente) YOSSINO❌; Shachihoko Machine
3. Super Shenlong 50 Match Series: Kazuchika Okada (7:19 Half Crab Hold) Super Shenlong
4. Masato Yoshino, BxB Hulk⭕ (14:23 Phoenix Splash) Shinobu❌, Madoka
5. Naruki Doi, Koji Kanemoto⭕ (25:11 Ankle Hold) YAMATO, Akira Tozawa❌

9/27/2009 Tokyo, Shin-Kiba 1st RING ~ Buyuden Yamigae- 450 Attendance
1. Ikuto Hidaka, Yuta Yoshikawa (11:41 Norainu High Kick) Masaaki Mochizuki, Kotoka Shiiba❌
2. Jushin Thunder Kiku-iger (4:11 Liger Bomb Cutback) Jushin Stalker
3. K-ness, Dick Togo⭕ (13:47 Diving Senton) Super Shenlong❌, Gran Hamada
4. Takashi Okita (10:34 Small Package Hold) Cyber Kong
5. Taku Iwasa, YAMATO, Shingo Takagi (20:00 Time Limit Draw) Minoru, Hayato Jr. Hayato, Ikuto Hidaka
5b. Minoru⭕, Hayato Jr. Hayato, Ikuto Hidaka (5:18 Minoru Special) Taku Iwasa❌, YAMATO, Shingo Takagi

9/26/2009 DRAGON GATE Special Match in Fukui Keirin – Attendance Unpublished
1. Naruki Doi, Masato Yoshino⭕ (8:19 Pinfall) BxB Hulk, Keirin Man❌
2. K-ness (5:19 Reverse Figure 4) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Super Shisa⭕, Shisa BOY (10:33 Yoshitonic) Super Shenlong⭕, Anthony W. Mori

8/29/2009 Munakata Triada Matsuri DRAGON GATE Special Match – 1400 Attendance
1. YAMATO⭕, Taku Iwasa, Shingo Takagi (13:19 Camel Clutch) Don Fujii, Kotoka Shiiba❌, Super Shisa
2. K-ness (7:14 Reverse Figure 4) Jackson Florida
3. Susumu Yokosuka, KAGETORA (10:24 DQ for Ref Attack) Kzy, Cyber Kong
4. CIMA,⭕ Gamma (11:15 Schwein) Akira Tozawa, Dragon Kid
5. Naruki Doi, Masato Yoshino, BxB Hulk⭕, Naoki Tanizaki (15:01 E.V.O.) Ryo Saito, Yasushi Kanda, Genki Horiguchi, Kenichiro Arai❌

8/24/2009 DRAGON GATE Special Match in Kawasaki Keirin – Attendance Unpublished
1. BxB Hulk⭕, Naoki Tanizaki (8:45 E.V.O.) Susumu Yokosuka, Keirin Man❌
2. Naruki Doi, Masato Yoshino⭕ (8:39 Torbellino Crucifix) Masaaki Mochizuki, Akira Tozawa❌

8/23/2009 DRAGON GATE Special Match in Nara Keirin – Attendance Unpublished
1. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino (8:52 Bakatare Sliding Kick) BxB Hulk, Keirin Man❌
2. K-ness (4:58 Ina Bauer German Failure) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Super Shisa⭕, Shisa BOY (10:24 Yoshitonic) Anthony W. Mori, Super Shenlong❌

8/9/2009 Hyogo, Suma Beach Clubhouse Sea Gate Special Ring ~DRAGON GATE Special Event in Suma Beach 2009~ – Attendance Unpublished
1. Ryo Saito⭕, Genki Horiguchi (7:32 Low Blow->Pin) Taku Iwasa, Akira Tozawa❌
2. Cyber Kong⭕, Yasushi Kanda (7:51 Release Power Bomb->One Foot Pin) Masaaki Mochizuki, Kotoka Shiiba❌
3. Naruki Doi, Masato Yoshino, Naoki Tanizaki, PAC⭕ (18:21 Shooting Star Press) CIMA, Gamma, Susumu Yokosuka, KAGETORA❌

8/9/2009 Chikyu-Genkimura in Wakayama Daitou DRAGON GATE Special Match – Attendance Unpublished
1. Super Shisa⭕, Shisa BOY (12:22 Yoshitonic) Don Fujii, Super Shenlong❌
2. Jackson Florida (9:33 Pinfall from Stalker Failed Space Rolling Elbow) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Shingo Takagi⭕, Dragon Kid (11:54 Pumping Bomber) K-ness, Anthony W. Mori❌

8/8/2009 Osaka, DRAGON GATE Special Match in Kishiwada Keirin – Attendance Unpublished
1. Naruki Doi, Masato Yoshino⭕ (8:49 Pinfall) BxB Hulk, Keirin Man❌
2. Taku Iwasa (6:61 Maikeru 2009 in Summer) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Don Fujii⭕, K-ness (9:51 Manjigatame) Super Shisa, Shisa BOY❌

8/1/2009 Gifu, DRAGON GATE Special Match in Ogaki Keirin – Attendance Unpublished
1. Naruki Doi, Masato Yoshino, BxB Hulk⭕ (4:22 EVO) Ryo Saito, Genki Horiguchi, Kzy❌
2. Jackson Florida (7:19 Cane Assisted Backslide) Hollywood Stalker Ichikawa
3. K-ness, Anthony W. Mori⭕ (6:10 Elegant Magic) Shisa BOY, Super Shenlong

7/31/2012 Kyoto, Mukomachi Keirin ~Dragon Gate Special Match in Mukomachi Keirin~ – Attendance Unpublished
1. Ryo Saito⭕, Genki Horiguchi (7:46 Low Blow & Small Package) Shisa BOY, Super Shenlong❌
2. Jackson Florida (6:54 Cane Assisted Backslide) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Naruki Doi, BxB Hulk⭕ (7:44 EVO) K-ness, Anthony W. Mori{}L

7/26/2009 Tokyo, Shin-Kiba 1st Ring ~Buyuden Yomigae~ – 450 Attendance
1. Yuki Sato (9:23 German Suplex Hold) Kotoka Shiiba
2. Tiger Jeet Kiku (3:46 Cobra Claw) Tiger Jeet Ichikawa
3. K-ness, Gamma⭕ (10:38 Gamma Special) Super Shenlong❌, Gran Hamada
4. Naoki Tanizaki, Don Fujii⭕ (14:15 Leg Roll Clutch) Kento Miyahara, Takashi Okita❌
5. KAGETORA, Minoru⭕ (16:27 Minoru Special) Fujita Jr Hayato, Takeshi Minamino❌
6. Masaaki Mochizuki (21:21 Double KO) Katsuhiko Nakajima

7/25/2009 Wakayama, Wakayama Keirin ~ Dragon Gate Special Match in Wakayama Keirin~ – Attendance Unpublished
1. Genki Horiguchi, Kzy⭕ (6:40 Low Blow & Small Package) Super Shisa, Anthony W. Mori❌
2. Ryo Saito (8:43 Crab Hold) Shachihoko Machine
3. Taku Iwasa, Akira Tozawa⭕ (6:43 School Boy after Accidental Blue Box Attack) Yasushi Kanda❌, Cyber Kong

7/11/2009 Fukui, Fukui Keirin ~Dragon Gate Special Match~ – Attendance Unpublished
1. Super Shisa⭕, Anthony W. Mori (9:06 Japanese Leg Roll Clutch) Masato Yoshino, Keirin Man❌
2. K-ness (6:59 Reversed Figure Four) Jackson Florida
3. Naruki Doi, BxB Hulk⭕ (8:34 E.V.O.) Taku Iwasa, Akira Tozawa❌

7/8/2009 Tokyo, Shin-Kiba 1st Ring ~WARRIORS-5 Independent Performance “Ichoume Wasshoi! Wasshoi!”~ – 420 Attendance
0. Super Special Dark Match~ Hollywood Stalker Ichikawa Bosou 10 Match Series #9: Ultraman Robin (7:11 Dos Caras Special) Hollywood Stalker Ichikawa
1. Ricky Fuji (3:20 9999) Satsujin Rock Killer
2. Don Fujii⭕, Masaki Okimoto (10:26 HIMEI) K-ness, Kotoka Shiiba❌
3. Super Shenlong 50 Match Trial #15: Gran Hamada (8:00 Hama-chan Cutter) Super Shenlong
4. KAGETORA⭕, Susumu Yokosuka (15:45 Ikkitousen) Takeshi Minamino, Manjimaru❌
5. CIMA, Gamma, The Great Sasuke⭕ (13:30 Ram Jam) Naoki Tanizaki❌, Makoto Oishi, Shiori Asahi w/ Bambi

6/26/2009 Osaka, Kansai TV Nandemo Arena  – 700 Attendance
1. Kenichiro Arai, Yasushi Kanda, Cyber Kong⭕ (12:36 Cyber Bomb) Super Shenlong❌, Super Shisa, Shisa BOY
2. Open the Owarai Gate: Kikutaro (4:18 Elbow Drop) Hollywood Stalker Ichikawa
*2nd defense for Kikutaro
3. Masaaki Mochizuki, Don Fujii⭕ (12:02 Nice German) Susumu Yokosuka, KAGETORA❌
4. Naruki Doi⭕, Naoki Tanizaki, m.c.KZ (14:40 Bakatare Sliding Kick) Shingo Takagi, K-ness, Anthony W. Mori❌
5. Dragon Kid⭕, Taku Iwasa (14:58 Ultra Hurricanrana) Masato Yoshino❌, BxB Hulk
6. Open the Twin Gate: Ryo Saito⭕, Genki Horiguchi (20:10 Double Cross) CIMA, Gamma❌
*2nd defense for RH

6/20/2009 Shiga, Otsu Biwako Keirin Race Event – Attendance Unavailable
-1-
1. Ryo Saito, Genki Horiguchi, Kenichiro Arai⭕ (13:49 Low Blow & Small Package) Masato Yoshino, BxB Hulk, PAC❌
2.Masaaki Mochizuki (0:12 Swandive Missile Kick) Hollywood Stalker Ichikawa
2b. Masaaki Mochizuki (4:41 Twister) Hollywood Stalker Ichikawa
-2-
1. Naruki Doi, Masato Yoshino⭕ (11:10 Pinfall) BxB Hulk, Keirin Man❌
2. Jackson Florida (7:23 Cane Assisted Backslide) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Super Shisa⭕, Shisa BOY (11:15 Yoshitonic) Anthony W. Mori, Super Shenlong❌

5/10/2009 Dragon Gate in Tokyo City Keirin
1. YAMATO, Kenichiro Arai⭕ (9:49 Low Blow->Jacknife Cradle) Anthony W. Mori❌, Naoki Tanizaki
2. Masaaki Mochizuki (6:07 Pinflal after Stumbling) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Naruki Doi, Masato Yoshino⭕ (8:28 Cradle Cutback Exchange->Pinfall) Susumu Yokosuka, K-ness❌

5/10/2009 Dragon Gate Special Match in Ichinomiya Keirin
1. Ryo Saito, Cyber Kong⭕ (10:03 Power Bomb) BxB Hulk, Keirin Man❌
2. Shachihoko Machine (11:13 Shachihoko Clutch 2009) Jackson Florida
3. Akira Tozawa, Dragon Kid⭕ (12:07 Ultra Hurricanrana) CIMA, KAGETORA❌

3/31/2009 Aichi, Nagoya Keirin ~59th Anniversary Golden Shachihoko Contest Suisoriki Cup Dragon Gate Special Match~ – Attendance Unavailable
1. Masato Yoshino (5:58 From Jungle) Keirin Man
2. Shachihoko Machine (7:56 Moonsault Press) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Naruki Doi, BxB Hulk⭕ (9:06 E.V.O.) Akira Tozawa❌, Taku Iwasa

1/25/2008 Tokyo, Shin-Kiba 1st RING~500,000 Yen Prize One Night Tournament”BATTLE OF TOKYO 2009″ – 403 Attendance
1. Kenichi Chikano (4:33 Cross Armbreaker) Youhei Fujita
2. 1st Round A Block 1: Akira Tozawa (4:55 German Suplex Hold) Shinobu
3. 1st Round A Block 2: Shinjitsu Nohashi (12:08 Sakauchi) PAC
4. 1st Round B Block 1: Shisa BOY (4:47 Shisa Clutch) m.c.KZ
5. 1st Round B Block 2: KAGETORA (9:06 Lariat) K-ness
6. Semi-Finals: Akira Tozawa (1:35 German Suplex Hold) Shinjitsu Nohashi
7. Semi-Finals: KAGETORA (2:26 Ikkitousen) Shisa BOY
8. Taku Iwasa, Dragon Kid⭕, Shingo Takagi (14:39 Ultra Hurricanrana) Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka❌, Jorge Rivera
9. Finals: KAGETORA (10:51 FFF) Akira Tozawa

1/25/2009 Fukuoka, Kokura Keirin 1st Floor Special Ring ~Dragon Gate Special Match in Kokura Kierin~ – 432 Attendance
1. Naruki Doi (4:34 Bakatare Sliding Kick) Keirinman
2. Don Fujii (5:07 Nodowa Otoshi) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Bxb Hulk⭕, Masato Yoshino (9:37 E.V.O.) Anthony W. Mori, Super Shisa❌

1/24/2009 Tokyo, Shinjuku FACE – Hayabusa Produced Fiesta del “HAYABUSA” PHOENIX – 467 Attendance
1. Flying Kid Ichihara (5:40 Falcon Arrow) Choudensenshi Battle Ranger
2. The Turboman⭕, Pandita 2009⭕ (7:28 Cockroach Spray) The Cockroach III, The Cockroach IV
3. Mammoth Sasaki⭕, GOEMON (15:54 29Sai) Hisakatsu Ohya, Ricky Fuji❌
4. Tetsuhiro Kuroda, Masato Tanaka⭕ (23:35 Sliding D) Akira Tozawa❌, Shingo Takagi 
5. Hayabusa Kid, Darkside Hayabusa⭕, H (16:15 Phoenix Splash) NOSAWA Rongai, MAZADA❌, Touryu