Nippon Shudan~Dragon Caravan’99

7/16/1999 Kanagawa, Yokohama Bunka Gym – 5280 Attendance
1. Genki Horiguchi (11:12 GH Lock) Yasushi Kanda
2. Tsubo Genjin (9:19 Chiropractic Treatment) Stalker Ichikawa
3. Chocoball KOBE (6:16 Referee Stop due to Bloodloss) SAITO
4. MAKOTO (10:32 Visual Driver 2) Susumu Mochizuki
5. Masaaki Mochizuki (10:37 Udegatame) Sasuke the Great
6. Shiima Nobunaga, TARU⭕, Sumo Fuji (26:28 TARU Driller) TAKA Michinoku, Magnum TOKYO❌, Kenichiro Arai

7/14/1999 Niigata, Niigata Phase – 570 Attendance
1. Genki Horiguchi (12:00 GH Lock) Susumu Mochizuki
2. Tsubo Genjin (12:23 Chiropractic Treatment) Stalker Ichikawa
3. Sasuke the Great (10:50 Takogarami) Yasushi Kanda
4. TAKA Michinoku (2:37 Michinoku Driver 2) Chocoball KOBE
5. Sumo Fuji⭕, TARU, Shiima Nobunaga (21:58 Lariat) Masaaki Mochizuki, Kenichiro Arai❌, Magnum TOKYO

7/13/1999 Ishikawa, Ishikawa Industrial Hall #2 – 413 Attendance
1. Genki Horiguchi (10:17 GH Lock) Yasushi Kanda
2. Tsubo Genjin (11:07 Bone Attack) Stalker Ichikawa
3. Masaaki Mochizuki (3:48 Manjigatame) Chocoball KOBE
4. TAKA Michinoku (6:19 Michinoku Driver 2) Susumu Mochizuki
5. Sumo Fuji, Shiima Nobunaga⭕, TARU (23:11 Perfect Driver) MAKOTO❌, Kenichiro Arai, Magnum TOKYO

7/11/1999 Hyogo, Kobe World Kinen Hall – 5100 Attendance
1. Genki Horiguchi (13:08 GH Lock) Susumu Mochizuki
2. Tsubo Genjin (11:17 Radio Calisthenics #3) Stalker Ichikawa
3. MAKOTO (11:54 Visual Driver) Minoru Fujita
4. Masaaki Mochizuki⭕, Gran Naniwa (9:40 Sankakugeri) Yasushi Kanda❌, Gran Hamada
5. TAKA Michinoku (3:04 Michinoku Driver 2) Chocoball KOBE
6. Magnum TOKYO⭕, The Great Sasuke, Tiger Mask, Kenichiro Arai (30:24 AV Star Press) TARU, Sumo Fuji❌, Shiima Nobunaga, Sasuke the Great

7/10/1999 Nara, Asukabowl Parking Lot – 1290 Attendance
1. Genki Horiguchi (12:39 GH Lock) Susumu Mochizuki
2. Tsubo Genjin (13:06 Radio Calisthenics #2) Stalker Ichikawa
3. Sasuke the Great (5:51 Takogarami) Chocoball KOBE
4. Masaaki Mochizuk i (10:32 Manjigatame) MAKOTO
5. Shiima Nobunaga, Sumo Fuji⭕, TARU (24:07 Lariat) Yasushi Kanda❌, Kenichiro Arai, Magnum TOKYO

7/9/1999 Okayama, Kurashiki Sanyou Heights Gym – 579 Attendance
1. Genki Horiguchi (11:04 GH Lock) Susumu Mochizuki
2. Tsubo Genjin (11:31 Radio Calisthenics #1) Stalker Ichikawa
3. Masaaki Mochizuki (9:40 Sankakugeri) Chocoball KOBE
4. Sasuke the Great (13:57 Takogarami) Yasushi Kanda
5. Shiima Nobunaga⭕, TARU, Sumo Fuji (24:16 Mad Splash) MAKOTO❌, Kenichiro Arai, Magnum TOKYO

7/7/1999 Miyazaki, Nobeoka Citizens Gym – 1530 Attendance
1. Genki Horiguchi (7:51 GH Lock) Yasushi Kanda
2. Tsubo Genjin (11:14 Primitive Style Stretch) Stalker Ichikawa
3. MAKOTO⭕, Azteca (16:02 Falcon Arrow) Susumu Mochizuki, Daiyu Kawauchi❌
4. Sasuke the Great (10:35 Takogarami) Chocoball KOBE
5. Masaaki Mochizuki, Kenichiro Arai, Magnum Tokyo⭕ (24:10 AV Star Press) Sumo Fuji, TARU❌, Shiima Nobunaga

7/6/1999 Nagasaki, ncc&Studio – 376 Attendance
1. Yasushi Kanda (8:24 Gekokujoh Elbow) Susumu Mochizuki
2. 3 Way Match: Chocoball KOBE, Tsubo Genjin, Stalker Ichikawa:
-KOBE (11:21 Arm Breaker) Tsubo
-KOBE (11:55 Rolling Cradle) Stalker
3. Azteca (7:40 Vertical Drop Brainbuster) Daiyu Kawauchi
4. Sasuke the Great (10:08 Takogarami) Genki Horiguchi
5. Masaaki Mochizuki (8:42 Sankakugeri) SAITO
6. Shiima Nobunaga⭕, Sumo Fuji, TARU (24:20 Mad Splash) Magnum TOKYO, Kenichiro Arai, MAKOTO❌

7/4/1999 Fukuoka, Hakata Star Lanes – 2069 Attendance
1. Genki Horiguchi (9:55 GH Lock) Yasushi Kanda
2. Chocoball KOBE (7:01 Rolling Cradle) Tsubo Genjin
3. Azteca⭕, Susumu Mochizuki (15:36 Azteca Bomb) MAKOTO, Daiyu Kawauchi❌
4. TARU (10:25 Western Toilet Style Pinfall) Stalker Ichikawa
5. Sasuke the Great (10:07 Small Package Hold) Masaaki Mochizuki
7. Magnum TOKYO⭕, Kenichiro Arai, SAITO (29:03 AV Star Press) TARU❌, Shiima Nobunaga, Sumo Fuji