June 16th, 2019 – Rainbow Gate 2019

June 16th, 2019
Hiroshima, Onomichi Bingoundo Park Sub Arena
Rainbow Gate 2019
Attendance: 630

1. Kzy⭕️, “brother” YASSHI vs. Keisuke Okuda, Jimmy❌
(10:01 Running Elbow Smash)

2. Susumu Yokosuka⭕️ vs. Shachihoko Boy❌
(13:54 Yokosuka Cutter)

3. Eita, Big R Shimizu⭕️, Yasushi Kanda vs. Hyo Watanabe❌, Yuki Yoshioka, Draztick Boy
(13:48 OTAKEBI)

4. Ben-K, Shun Skywalker⭕️ vs. PAC, Takashi Yoshida❌
(13:38 Jackknife Cradle)

5. YAMATO, Flamita, Kagetora, Yosuke♡Santa Maria❌ vs. Naruki Doi⭕️, Dragon Kid, Jason Lee, Kaito Ishida
(16:39 Bakatare Sliding Kick)

Comments Off on June 16th, 2019 – Rainbow Gate 2019

June 15th, 2019 – Rainbow Gate

June 15th, 2019
Okayama, Hotel Cent Inn Kurashiki
Rainbow Gate 2019
Shachihoko Boy Homecoming

1. Hyo Watanabe, Kota Minoura❌ vs. Yosuke♡Santa Maria⭕️, Draztick Boy
(10:21 Jackknife Cradle)

2. Jason Lee⭕️, Kaito Ishida vs. Keisuke Okuda, Jimmy❌
(10:54 MaxiMuM Driver)

3. Kzy, Susumu Yokosuka⭕️, “brother” YASSHI vs. Shachihoko Boy❌, Naruki Doi, Dragon Kid
(13:49 Yokosuka Cutter)

4. Ben-K⭕️, Shun Skywalker vs. Big R Shimizu, Takashi Yoshida❌
(14:50 Spear)

5. YAMATO, Kagetora, Flamita⭕️ vs. PAC, Eita, Yasushi Kanda❌
(14:34 Flam Fly)

Comments Off on June 15th, 2019 – Rainbow Gate

June 12th, 2019 – Rainbow Gate 2019

June 12th, 2019
Fukuoka, Kokurakita Gym
Rainbow Gate 2019
Attendance: 667

1. Kzy⭕️, Susumu Yokosuka vs. Naruki Doi, Jason Lee❌
(12:04 Running Elbow Smash)

2. Masaaki Mochizuki, Ryo Saito⭕️ vs. Keisuke Okuda, Jimmy❌
(10:12 Double Cross)

3. Masato Yoshino, Dragon Kid⭕️, Kaito Ishida vs. Kagetora, Yosuke♡Santa Maria❌, Draztick Boy
(12:08 Bible)

4. Ben-K, Shun Skywalker⭕️ vs. PAC, Big R Shimizu❌
(13:39 Jackknife Cradle)

5. YAMATO⭕️, KAI, Flamita vs. Eita, Yasushi Kanda, Takashi Yoshida❌
(17:00 Frankensteiner of the Almighty)

Comments Off on June 12th, 2019 – Rainbow Gate 2019

June 11th, 2019 – Rainbow Gate 2019

June 11th, 2019
Nagasaki, Heiwakaikan
Rainbow Gate 2019
Attendance: 486

1. Kzy⭕️, Susumu Yokosuka vs. Masaaki Mochizuki, Draztick Boy❌
(10:40 Running Elbow Smash)

2. Masato Yoshino⭕️, Kaito Ishida vs. Kagetora❌, Flamita
(8:55 Torbellino Crucifix)

3. YAMATO⭕️, KAI, Yosuke♡Santa Maria vs. Ryo Saito, Keisuke Okuda, Jimmy❌
(11:56 Pinned after a kiss from Maria)

4. Ben-K⭕️, Shun Skywalker vs. Big R Shimizu, Takashi Yoshida❌
(14:22 Spear)

5. Naruki Doi, Dragon Kid, Jason Lee❌ vs. PAC⭕️, Eita, Yasushi Kanda
(14:29 Tombstone Piledriver)

Comments Off on June 11th, 2019 – Rainbow Gate 2019

June 10th, 2019 – Rainbow Gate 2019

June 10th, 2019
Kagoshima, Orocity Hall
Rainbow Gate 2019
Attendance: 285

1. Kzy⭕️, Susumu Yokosuka vs. Flamita, Yosuke♡Santa Maria❌
(11:16 Running Elbow Smash)

2. Dragon Kid⭕️, Jason Lee vs. Masaaki Mochizuki, Jimmy❌
(10:15 Bible)

3. Masato Yoshino, Naruki Doi⭕️, Kaito Ishida vs. Ryo Saito❌, Keisuke Okuda, Draztick Boy
(10:36 Bakatare Sliding Kick)

4. Ben-K⭕️, Shun Skywalker vs. PAC, Yasushi Kanda❌
(13:22 Spear)

5. YAMATO, KAI⭕️, Kagetora vs. Eita, Big R Shimizu, Takashi Yoshida❌
(15:01 Gannosuke Clutch)

Comments Off on June 10th, 2019 – Rainbow Gate 2019
Close Menu