August 18, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 18, 2018
Hiroshima, Fukuyama Big Rose
The Gate of Adventure 2018
Attendance: 558

1. Don Fujii, Jason Lee, Willie Mack⭕️ (15:15 The Big Thump) Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi❌, Punch Tominaga
2. Kzy⭕️ (10:58 Running Elbow Smash) Oji Shiiba❌
3. Masato Yoshino, Dragon Kid⭕️ (15:28 Bible) Kaito Ishida, Yuki Yoshioka❌
4. Naruki Doi, Ben-K⭕️ (18:55 Spear) Ryo Saito, Shachihoko Boy❌
5. YAMATO, BxB Hulk, Kagetora⭕️, Yosuke♡Santa Maria (17:13 Kagenui) Shingo Takagi, Eita, Yasushi Kanda❌, Big R Shimizu

Comments Off on August 18, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 17, 2018 – Fight in Odaiba Special Match

August 18, 2018
Tokyo, Odaiba Symbol Promenade Park
Fight in Odaiba – Dragon Gate Special Match

1. YAMATO⭕️, BxB Hulk (8:00 Frankensteiner of the Almighty) Masaaki Mochizuki, Ben-K❌
2. Masato Yoshino, Naruki Doi, Dragon Kid⭕️ (13:22 Misteriorana) Kzy, Susumu Yokosuka❌, Genki Horiguchi

Comments Off on August 17, 2018 – Fight in Odaiba Special Match

August 13, 2018 – Dragon Gate Special Match in Kochi

08/13/2018
Kochi, Gran Palais New Hankyu Kochi
Re-branding 5th Anniversary Special Attraction
Dragon Gate Special Match in Kochi
Attendance: 320

1. Masaaki Mochizuki, Dragon Kid⭕️ (13:15 Bible) Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi❌
2. Big R Shimizu⭕️ (12:19 Shot-put Slam) Punch Tominaga❌
3. Shingo Takagi, Eita⭕️ (12:29 Execution Kick) Kzy, Ryo Saito❌
4. Naruki Doi⭕️, Masato Yoshino, Ben-K (17:33 Bakatare Sliding Kick) YAMATO, BxB Hulk, Yosuke♡Santa Maria❌

Comments Off on August 13, 2018 – Dragon Gate Special Match in Kochi

August 12, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 12, 2018
Hyogo, Shirasaki Himeji Minato Dome
The Gate of Adventure 2018
Attendance: 665

1. Kzy⭕️, Genki Horiguchi, Punch Tominaga (15:35 Running Elbow Smash) Dragon Kid, Ryo Saito, Shachihoko Boy❌
2. Mochizuki Dojo Singles Match: Masaaki Mochizuki⭕️ (12:42 Twister) Hyo Watanabe❌
3. Naruki Doi, Ben-K⭕️ (15:38 Ben-K Bomb) Kaito Ishida, Oji Shiiba❌
4. Yosuke♡Santa Maria, Willie Mack⭕️ (15:15 The Big Thump) Masato Yoshino, Jason Lee❌
5. Shingo Takagi, Eita, Takashi Yoshida, Big R Shimizu⭕️ (18:54 Shot-put Slam) YAMATO, BxB Hulk, Kagetora, U-T❌

Comments Off on August 12, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 11, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 11, 2018
Osaka, Edion Arena Osaka #2
The Gate of Adventure 2018
Attendance: 846

1. Kagetora, Yosuke♡Santa Maria, Willie Mack⭕️ (13:21 Big Thump) Kzy, “brother” YASSHI, Punch Tominaga❌
2. Gamma (8:16 Disqualification due to Antias interference) Yasushi Kanda❌
3. Don Fujii, Ryo Saito⭕️ (12:01 Double across) Dragon Kid, Kaito Ishida❌
4. Mochizuki Dojo Singles Match: Masaaki Mochizuki (10:35 Sankakugeri to the Face) Shun Skywalker❌
5. YAMATO⭕️, BxB Hulk (17:17 Galleria) Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi❌
6. Shingo Takagi, Eita⭕️, Takashi Yoshida, Big R Shimizu (19:40 Execution Kick) Masato Yoshino, Naruki Doi, Ben-K❌, Jason Lee

Comments Off on August 11, 2018 – The Gate of Adventure 2018
Close Menu