King of Dragon Japan 1999

2/7/1999 Kanagawa, Yokohama Bunka Gymnasium – 4986 Attendance
1. Keni’chiro Arai⭕, Genki Horiguchi (10:18 Tsuitotsuchuui!) Yasushi Kanda, Susumu Mochizuki❌
2. TARU (5:23 TARU Driller) Stalker Ichikawa
3. SAITO⭕, Kendo (19:02 SAITO Clutch) Bombero Infernal❌, Dr. Cerebro
4. NWA Middleweight Title Tournament Semi Final: Magnum TOKYO (8:41 AV Star Press) Sumo Fuji
5. NWA Middleweight Title Tournament Semi Final: SASUKE (13:09 Pinfall) Gran Naniwa
6. NWA Middleweight Title Tournament Semi Final: Shiima Nobunaga (13:07 Mad Splash) Sasuke the Great
*Nobunaga was injured in the match and pulled out of the 3 Way finals
7. Arsion Exhibition Tag: Marie Apache⭕, Mika Akino (16:08 Top Rope Lyger Bomb) Fabi Apache❌, GAMI Metal
8. NWA Welterweight Title: Dragon Kid (9:45 Dragonrana) Judo Suwa
9. NWA Middleweight Title Tournament Finals: SASUKE (21:51 Thunder Fire Power Bomb) Magnum TOKYO

2/6/1999 Aichi, Nagoya-shi Chikusa Sports Center – 2469 Attendance
1. Yasushi Kanda (7:00 Gekokujoh Elbow) Susumu Mochizuki
2. Keni’chiro Arai (9:11 Tsuitotsuchuui!!) Genki Horiguchi
3. Kendo (12:49 Kendo Clutch) Bombero Infernal
4. Masaji Aoyagi (7:06 Kneel Kick) Makoto Saito
5. Shiima Nobunaga, Sumo Fuji, Judo Suwa⭕ (19:54 Diving Headbutt) SAITO, Super Nova❌, Magnum TOKYO
6. NWA Welterweight Title Dr Cerebro (9:10 Double Count Out) Dragon Kid
6b. Dragon Kid (4:12 Dragonrana) Dr Cerebro
*DK becomes the 43rd Champion

2/5/1999 Osaka, Osaka Prefectural Gym #2 – 1525 Attendance
1. Keni’chiro Arai (9:29 Crab Hold) Susumu Mochizuki
2. Masaaki Mochizuki (3:20 Sankakugeri) Stalker Ichikawa
3. Judo Suwa, Sumo Fuji, TARU⭕ (8:29 One Finger Pinfall) Yasushi Kanda, Genki Horiguchi❌, SAITO
4. Dragon Kid⭕, Kendo (14:15 Dragonrana) Dr. Cerebro, Bombero Infernal❌
5. IWRG Welterweight Title: Shiima Nobunaga (17:52 Mad Splash) Magnum TOKYO

2/3/1999 Hyogo, Kobe Sambo Hall – 2100 Attendance
1. Yasushi Kanda (9:29 Gekokujoh Elbow) Keni’chiro Arai
2. Genki Horiguchi (3:55 GH Lock) Stalker Ichikawa
3. SAITO⭕, Kendo (12:30 SAITO Clutch) Dr. Cerebro❌, Bombero Infernal
4. Masaaki Mochizuki, Yoshikazu Taru (17:24 TARU Driller) Keiichi Kono❌, Takashi Okamura
5. Sumo Fuji⭕, Judo Suwa, Shiima Nobunaga (24:41 Nodowa Elbow) Dragon Kid, Super Nova❌, Magnum TOKYO

1/31/1999 Tokyo, Korakuen Hall – 2131 Attendance
1. Yasushi Kanda (9:07 Gekokujoh Elbow) Genki Horiguchi
2. Keni’chiro Arai (9:10 Diving Headbutt) Susumu Mochizuki
3. Yoshikazu Taru (4:22 TARU Driller) Stalker Ichikawa
4. Kendo⭕, Super Nova (19:19 Canpana Invertina) Bombero Infernal❌, Dr. Cerebro
5. Dragon Kid, Magnum TOKYO, SAITO (4-3) Shiima Nobunaga, Sumo Fuji, Judo Suwa
-Kid (24:18 Dragonrana) Suwa
-Sumo (26:46 Nodowa Elbow) SAITO
-Kid (31:40 Hurricanrana) Sumo
-Shiima (36:35 Mad Splash) Kid
-TOKYO (45:04 AV Star Press) Shiima