Muy Bien in Kyushu

4/22/2000 Aichi, Nagoya Rainbow Hall #3 ~ Dragon D.N.A. Tour Extra – 1760 Attendance
1. Kenichiro Arai Starting Over Series #20: Kenichiro Arai (11:56 Tobidashichuii) Ryo Saito
2. Masaaki Mochizuki (7:06 Stalker Failed German Suplex) Stalker Ichikawa
3. Ikuto Hidaka (14:08 Shawn Capture) SAITO
4. Dragon Kid⭕, Tiger Mask IV, Genki Horiguchi (18:54 Dragonrana) TARU, MAKOTO❌, Sumo Dandy Fuji 2000
5. CIMA⭕, Sumo Dandy Fuji 2000 (11:18 Mad Splash) Susumu Mochizuki, Yasushi Kanda❌

4/18/2000 Kagoshima, Kagoshima Arena – 1118 Attendance
1. Kenichiro Arai Starting Over Series #19: Kenichiro Arai (11:14 Rakusekichuii! #2) SAITO
2. TARU (14:37 Motorcycle Style Fall) Stalker Ichikawa
3. Genki Horiguchi (6:10 GH Lock) MAKOTO
4. Masaaki Mochizuki, Chocoball KOBE (9:12 DQ For Referee Attack) Susumu Mochizuki, Yasushi Kanda
5. Dragon Kid, Ryo Saito, Tiger Mask IV (4:12 No Contest) CIMA, Sumo Dandy Fuji 2000, TARU
6. CIMA⭕, SUWA, MAKOTO, TARU, Sumo Dandy Fuji 2000 (16:28 Mad Splash) Ryo Saito❌, SAITO, Dragon Kid, Tiger Mask IV, Genki Horiguchi

4/17/2000 Kumamoto, Gran Messe Kumamoto – 717 Attendance
1. Kenichiro Arai Starting Over Series #18: Kenichiro Arai (10:52 Tobidashichuii) Ryo Saito
2. MAKOTO (10:23 Visual Driver 2) SAITO
3. TARU (14:11 Motorcycle Style Pin) Stalker Ichikawa
4. Susumu Mochizuki, Yasushi Kanda⭕ (10:56 Gekokujoh Elbow) Masaaki Mochizuki, Chocoball KOBE❌
5. Genki Horiguchi⭕, Tiger Mask IV, Dragon Kid (20:46 GH Lock) Sumo Dandy Fuji 2000, TARU❌, CIMA

4/16/2000 Oita, Beppu Beacon Plaza – 816 Attendance
1. Kenichiro Arai Starting Over Series #17: Kenichiro Arai (9:56 Tobidashichuii) SAITO
2. TARU (12:59 Motorcycle fall) Stalker Ichikawa
3. Sumo Dandy Fuji 2000 (11:08 Nodowa Elbow) Chocoball KOBE
4.Yasushi Kanda⭕, Susumu Mochizuki (13:48 Gekokujoh Elbow) Ryo Saito❌, Genki Horiguchi
5. Dragon Kid, Tiger Mask IV⭕, Masaaki Mochizuki (16:53 German Suplex) MAKOTO❌, SUWA, CIMA

4/15/2000 Fukuoka, Hakata Star Lanes – 1815 Attendance
1. Kenichiro Arai Starting Over Series #16: Kenichiro Arai (9:44 Tobidashichuii) Ryo Saito
2. TARU (13:33 Ski Jump Fall) Stalker Ichikawa
3. MAKOTO (5:52 Visual Driver 2) Chocoball KOBE
4. Susumu Mochizuki, Yasushi Kanda⭕ (13:45 Gekokujoh Elbow) Genki Horiguchi, SAITO❌
5. Masaaki Mochizuki, Tiger Mask IV, Dragon Kid⭕ (19:29 Dragonrana) Sumo Dandy Fuji 2000, SUWA❌, CIMA