Dragon Gate NEX 2008

12/22/2208 Hyogo, Dragon Gate Arena~Sanctuary.39
1. Kenichi Chikano (5:00 Draw) Youhei Fujita
2. Super Shisa, Jorge Rivera⭕ (10:51 Jorge Special) Naoki Tanizaki, The Turboman❌
3. m.c.KZ (12:32 KZ Time) Katsuo
4. Tozawa⭕, Shisa BOY (13:29 Ganki) Super Shenlong❌, Shinjitsu Nohashi

11/15/2008 Dragon Gate Arena~NEX Sanctuary.38
1. Super Shisa (9:53 Face the Mountain) Shinobu
2. Super Shenlong 50 Match Series #7: Taku Iwasa (9:14 Lomotil) Super Shenlong
3. Shisa BOY (11:04 Orion) m.c.KZ
4. Akira Tozawa (5:09 German Suplex Hold) Cyber Kongcito

10/17/2008 Dragon Gate Arena~Sanctuary.37
1. Super Shenlong 50 Match Trial Series #3: Super Shisa (7:37 Alejando Lock) Super Shenlong
2. Naoki Tanizaki (9:03 Pinfall) Hollywood Stalker Ichikawa
3. K-ness (8:50 Aoki Hikari) Shisa BOY
4. Tozawa (8:05 Tozawajuku Hiden: Ganki) m.c.KZ

9/23/2008 Dragon Gate Arena~NEX PREMIUM Vol. 8 (14:30 Start) 
1. Susumu Yokosuka⭕, SUSUMU (14:24 Mugen) Super Shisa, Shisa BOY❌
2. Shinobu (7:45 Onryo Clutch) Super Shenlong
3. Naoki Tanizaki, BxB Hulk⭕ (12:30 E.V.O.) Cyber Kong, Cyber Kongcito❌
4. Ryo Saito⭕, Dragon Kid (12:49 Dragon Suplex Hold) Taku Iwasa, Akira Tozawa❌

9/23/2008 Dragon Gate Arena~NEX PREMIUM Vol. 9 (18:30 Start) 
1. Naruki Doi, Masato Yoshino⭕ (9:39 Dragon Suplex Hold) Akira Tozawa❌, Kouji Shishido
2. 3 Way Match: APE Kimata (13:29 Count Out) Johnson Florida❌; Hollywood Stalker Ichikawa❌
3. Don Fujii (8:16 HIMEI Style Texas Clover Hold) m.c.KZ
4. YAMATO⭕, Yasushi Kanda, Genki Horiguchi (12:44 CBV) Shingo Takagi, PAC, Anthony W. Mori❌

9/19/2008 Dragon Gate Arena~Sanctuary.36
1. Super Shisa (9:14 Jacknife Cradle Cutback) Shisa BOY
2. PAC (8:02 British Airways) m.c.KZ
3. Taku Iwasa (13:15 Tsukuyomi) Super Shenlong
4 Susumu Yokosuka (11:26 Mugen) Tozawa

8/4/2008 Dragon Gate Arena~Sanctuary.35
1. Super Shisa (11:17 Pinfall after Pin Combination Reversal Exchange Series) m.c.KZ
2. Jackson Florida (13:42 Count Out) Johnson Florida
3. Naoki Tanizaki⭕, Takuya Fujiwara (12:05 Sasorigatame) Shisa BOY❌, Yosuke Takii
4. Naruki Doi, Masato Yoshino⭕ (12:07 Tarzan Heart) Taku Iwasa, Super Shenlong❌

7/16/2008 Dragon Gate Arena~Sanctuary.34
1. El Generico (10:29 Vertical Drop Brainbuster) Super Shisa
2. Tozawa (7:18 Ganki) Kouij Shishido
3. PAC (9:16 Michinoku Driver) Shisa BOY
4. m.c.KZ⭕, Yosuke Takii (12:13 KZ Time) Super Shenlong❌, Takuya Fujiwara

7/11/2008 Tokyo, Shin-Kiba 1st RING ~NEX 2 Year Anniversary~ – 283 Attendance
1. Main vs. NEX Challenge Tag Match: Ryo Saito, Susumu Yokosuka⭕ (15:46 Genkai) Tozawa, Katsuo❌
2. Open the Owarai Gate: Jackson Florida (13:41 Count Out) Johnson Florida
*Johnson becomes the 6th champion via fan judgement
3. Masato Yoshino (11:32 Lightning Spiral) Shisa BOY
4. Los Angeles Import Special Single Match: El Generico (12:24 Hurricanrana Cutback) PAC
5. El Blazer, Takeshi Minamino, Shinjitsu Nohashi⭕ (18:17 Sakauchi) m.c.KZ, Naoki Tanizaki, Super Shenlong❌

6/19/2008 Dragon Gate Arena~Sanctuary.33
1. Super Shisa (12:06 European Clutch) m.c.KZ
2. NEX Army (5-4) Riki Office Army
-Katsuo (2:41 Pinfall) Yosuke Takii
-Katsuo (2:23 Metabolic Stomp) Takuya Fujiwara
-Shoichi Uchida (3:57 Crucifix Hold) Katsuo
-Dr. Muscle (5:49 Both Count Out) Uchida
-Shisa BOY (7:06 La Magistral) TAKUYA
-Riki Senshu (0:22 Riki Lariat) BOY
-Senshu (7:44 Riki Lariat) Shenlong
-Tozawa (5:33 Diving Senton) Senshu

6/2/2008 Hyogo, Dragon Gate Arena~Sanctuary.32
1. m.c.KZ⭕, Super Shisa (10:45 Skayde Schoolboy) Nick Jackson❌, Matt Jackson
2. Tozawa (10:07 Diving Senton) Dr. Muscle
3. Naoki Tanizaki (8:57 Crossface Hold) Super Shenlong
4. Riki Senshu⭕, Yosuke Takii (11:19 Riki Lariat) Shisa BOY, Katsuo❌

5/19/2008 Dragon Gate Arena~Sanctuary.31
1. Super Shisa (9:33 Arm Lock Pin) Tozawa
2. Naoki Tanizaki (8:59 Figure 4) Dr. Muscle
3. Katsuo⭕, Super Shenlong (6:56 Metabolic Stomp) Iori Sugawara, Takuya Fujiwara❌
4. Riki Senshu (6:39 Riki Lariat) Shisa BOY

5/2/2008 Dragon Gate Arena~NEX Premium vol. 7
1. Naruki Doi, Masato Yoshino⭕ (12:07 Riverina Especial) Anthony W. Mori❌, PAC
2. Masaaki Mochizuki (6:06 Reverse Figure 4) Jackson Florida
3. Shisa BOY⭕, Super Shenlong (14:25 Moonsault Press) Hideki Sumi, Takuya Fujiwara❌
4. Riki Senshu (7:44 Dragon Sleeper) Katsuo
5. BxB Hulk, Cyber Kong⭕ (13:36 Pineapple Bomber) Taku Iwasa, Tozawa❌

5/1/2008 Dragon Gate Arena, NEX PREMIUM vol. 6
1. YAMATO⭕, Genki Horiguchi (11:16 CBV) Tozawa❌, Katsuo
2. Keni’chiro Arai as Stalker Ichikawa (15:03 Wakigatame) Stalker Ichikawa as Keni’chiro Arai
3. Yasushi Kanda⭕, Dr. Muscle (11:39 Ryu’s) Naoki Tanizaki, Kouji Shishido❌
4. Shingo Takagi (8:09 Diving Knee Drop) Super Shenlong
5. Ryo Saito, Susumu Yokosuka⭕ (15:53 Genkai) Super Shisa, Shisa BOY❌

4/24/2008 Dragon Gate Area, Sanctuary.30
1. Super Shisa (11:31 Yoshitonic) Super Shenlong
2. Naoki Tanizaki (6:52 Biting Dog) Tozawa
3. Shisa BOY⭕, Katsuo (7:02 DQ for Mask Attack) TAKUYA, Hideki Sumi
4. Kouji Shishido, Katsuo, Shisa BOY⭕ (12:34 Schoolboy) Riki Senshu, TAKUYA❌, Hideki Sumi

4/11/2008 Dragon Gate Arena~Sanctuary.29
1. YAMATO (16:56 CBV) Super Shisa
2. Naoki Tanizaki (9:00 Implant) Shisa BOY
3. TAKUYA⭕, Shoichi Uchida (10:46 Thunder Fire Power Bomb) Tozawa❌, Kouji Shishido
4. Riki Senshu (12:52 Sasorigatame) Super Shenlong

3/29/2008 Dragon Gate Arena~NEX PREMIUM vol. 5
1. YAMATO⭕, Cyber Kong (13:25 CBV) Naoki Tanizaki, Super Shisa❌
2. Taku Iwasa (7:50 Backslide) Jackson Florida
3. Riki Senshu, TAKUYA, Hideki Sumi⭕ (9:04 Running Kick) Tozawa❌, Shisa BOY, Super Shenlong
4. Yasushi Kanda, Gamma⭕ (14:05 Gamma Special) Keni’chiro Arai, Anthony W. Mori❌

3/12/2008 Dragon Gate Arena~Sanctuary.28
1. Super Shisa (10:45 Arm Lock Pin) PAC
2. King Ali Baba (7:30 Flying Carpet) Johnson Florida
3. Shisa BOY, Super Shenlong (11: DQ for Mask Attack) TAKUYA, Hideaki Sumi
4. Riki Senshu (4:58 Riki Lariat) Tozawa

2/26/2008 Dragon Gate Arena~Sanctuary.27 m.c.KZ Mexico Excursion Farewell
1. Super Shisa (8:25 Matawari Hold) Katsuo
2. Jorge Rivera (8:44 Jorge Special) Tozawa
3. YAMATO⭕, Cyber Kong (11:56 Galleria) Shisa BOY, Super Shenlong❌
4. m.c.KZ Mexico Excursion 5 Match Series Extra: Masato Yoshino (14:22 Sol Naciente) m.c.KZ

2/14/2008 Dragon Gate Arena~Sanctuary.26 NEX Valentines Special
1. Jorge Rivera (14:12 Jorge Special) Super Shisa
2. YAMATO (7:40 Choke Sleeper TKO) Kouji Shishido
3. Cyber Kong (6:57 Pineapple Bomber) Super Shenlong
4. Taku Iwasa, Shisa BOY⭕ (13:05 La Magistral) m.c.KZ, Tozawa❌

1/28/2008 Dragon Gate Arena~Sanctuary.25
1. NEX-1 Tournament 2008: m.c.KZ (6:27 Modified La Magistral Cutback) Shisa BOY
2. NEX-1 Tournament 2008: Katsuo (2:18 DQ) Dr. Muscle
3. PAC (6:49 Tozawajuku Hiden: Ganki Cutback) Tozawa
4. YAMATO, Cyber Kong⭕ (13:22 Pineapple Bomber) Super Shenlong❌, Jorge Rivera
5. NEX-1 Tournament 2008 Finals: m.c.KZ (11:31 KZ Time) Katsuo

1/21/2008 Dragon Gate Arena Sanctuary.24
1. NEX-1 Tournament 2008: Katsuo (5:55 Metabolic Footstomp) Kouji Shishido
2. NEX-1 Tournament 2008: Shisa BOY (9:37 Modified Crucifix) Super Shenlong
3. NEX-1 Tournament 2008: Dr. Muscle (7:38 Jorge Style Crucifix) Tozawa
4. m.c.KZ (9:15 KZ Time) Lupin Matsutani

1/11/2008 Dragon Gate Arena Sanctuary.23
1. YAMATO (7:23 Facelock) Lupin Matsutani
2. Cyber Kong (5:04 Cyber Bomb) Kouji Shishido
3. Super Shenlong (7:27 Hurricane) Tozawa
4. Katsuo, Shisa BOY⭕ (12:01 Modified La Magistral) Shingo Takagi, m.c.KZ