PREMIUM LIVE MATCH 2000

2/6/2000 Hyogo, Kobe Chicken George ~ Premium Live Match vol 6 – 400 Attendance
1. Kenichiro Arai Starting Over Series #5: Kenichiro Arai (7:40 Pinfall) Stalker Ichikawa
2. Yasushi Kanda, Susumu Mochizuki (15:00 Draw) TARU, MAKOTO
3. CIMA, Sumo Fuji⭕ (11:17 Nodowa Elbow) Chocoball KOBE❌, Masaaki Mochizuki
4. Magnum TOKYO⭕, Genki Horiguchi (16:58 Viagra Driver) SAITO, Ryo Saito❌

3/28/2000 Hyogo, Kobe Chicken George ~ Premium Live Match vol 7 – 400 Attendance
1. Kenichiro Arai Starting Over Series #15: Kenichiro Arai (7:00 Wakigatame) Ryo Saito
2. Masaaki Mochizuki (0:03 Middle Kick) Stalker Ichikawa
2b. Masaaki Mochizuki (5:12 Reverse Figure Four) Stalker Ichikawa
3. Genki Horiguchi (8:03 GH Lock Umi) Daiyu Kawauchi
4. SUWA, TARU (20:00 Draw) Sumo Dandy Fuji 2000, MAKOTO
5. CIMA (11:21 Mad Splash) SAITO
6. Magnum TOKYO (8:13 Viagra Driver) Chocoball KOBE

4/25/2000 Hyogo, Kobe Chicken George ~ Premium Live Match vol 8 – 400 Attendance
1. Kenichiro Arai Starting Over Series #21: Kenichiro Arai (12:00 Rakusekichuii! So no Ni) SAITO
2. Masaaki Mochizuki (20:00 Draw) Yasushi Kanda
3. Tiger Mask IV (7:24 Top Rope Double Arm Suplex) Ryo Saito
4. TARU⭕, Sumo Dandy Fuji 2000, CIMA (21:32 TARU Driller) Genki Horiguchi, Stalker Ichikawa❌, Dragon Kid

6/26/2000 Hyogo, Kobe Chicken George ~ Premium Live Match vol 9 – 400 Attendance
1. Kenichiro Arai Starting Over Series #25: Genki Horiguchi (11:22 GH Lock Umi) Kenichiro Arai
2. Apache (3:58 Diving Body Press) Kazuya Yuasa
3. Masaaki Mochizuki, Susumu Mochizuki⭕, Yasushi Kanda (13:17 Yokosuka Cutter) Stalker Ichikawa❌, Sumo Dandy Fuji 2000, CIMA
4. Jinsei Shinzaki⭕, Dragon Kid (16:49 Gokurakugatame) TARU❌, SUWA

7/29/2000 Hyogo, Kobe Chicken George ~ Premium Live Match vol 10 – 400 Attendance
1. Sumo Dandy Fuji 2000 (15:00 Draw) TARU
2. Susumu Mochizuki, Yasushi Kanda⭕ (15:21 Gekokujoh Elbow) Stalker Ichikawa❌, Genki Horiguchi
3. SAITO (14:25 DQ) Masaaki Mochizuki
4. CIMA, SUWA⭕ (18:20 FFF) Dragon Kid, Kenichiro Arai

8/15/2000 Hyogo, Kobe Chicken George ~ Premium Live Match vol 11 – 400 Attendance
1. Masaji Aoyagi (2:00 Towel Throw in) Stalker Ichikawa
2. Masaaki Mochizuki (14:22 Double Count Out) Kenichiro Arai
3. Susumu Mochizuki⭕, Yasushi Kanda (13:56 Yokosuka Cutter) Stalker Ichikawa❌, TARU
4. Sumo Dandy Fuji 2000⭕, CIMA, SUWA (19:25 Nodowa Elbow) SAITO❌, Genki Horiguchi, Dragon Kid

9/27/2000 Hyogo, Kobe Chicken George ~ Premium Live Match vol 12 – 400 Attendance
1. CIMA, SUWA (12:09 No Contest) Sumo Dandy Fuji 2000, TARU
2. Kenichiro Arai (7:38 Tsuitotsuchuii!!) Stalker Ichikawa
3. Darkness Dragon⭕, Daiyu Kawauchi (10:23 Darkness Buster) Genki Horiguchi❌, Dragon Kid
4. Masaaki Mochizuki, Yasushi Kanda⭕, Susumu Mochizuki (13:36 Gekokujoh Elbow) Chocoball KOBE, Ryo Saito, SAITO❌

10/12/2000 Hyogo, Kobe Chicken George ~ Premium Live Match vol 13 – 400 Attendance
1. SUWA, Sumo Dandy Fuji 2000⭕ (7:45 Nodowa Otoshi) SAITO❌, Magnum TOKYO
2. Alexander Otsuka (7:40 41 Revolution Giant Swing) Stalker Ichikawa
3. Dragon Kid, Genki Horiguchi (11:35 GH Lock) Darkness Dragon, Shiryu 2❌
4. TARU⭕, CIMA (14:06 TARU Driller) Masaaki Mochizuki, Susumu Mochizuki❌
5. NWA Welterweight Title: Kenichiro Arai (13:04 Tobidashichuii!!) Yasushi Kanda
*2nd Defense for Arai

11/7/2000 Hyogo, Kobe Chicken George ~ Premium Live Match vol 14 – 400 Attendance
1. Magnum TOKYO (5:34 Give Up) Stalker Ichikawa
2. Darkness Dragon (6:39 La Magistral) SAITO
3. SUWA⭕, Sumo Dandy Fuji 2000 (14:41 FFF) Dragon Kid, Genk Horiguchi{L) 
4. Captains Fall Elimination 6 Man: CIMA, TARU{C}, Stalker Ichikawa def. Yasushi Kanda{C}, Susumu Moshizuki, Masaaki Mochizuki
-Masaaki (0:05 High Kick) Ichikawa
-CIMA (11:55 Mad Splash) Kanda

12/16/2000 Hyogo, Kobe Chicken George ~ Premium Live Match vol 15 – 400 Attendance
1. SUWA (15 Minute Draw) Magnum TOKYO
1b. SUWA (5 Minute Draw) Magnum TOKYO
2. CIMA (6:52 Salmonella) Stalker Ichikawa
3. Dragon Kid, Ryo Saito⭕ (14:22 Cycling Yahoo) Genki Horiguchi, SAITO❌
4. Susumu Mochizuki⭕, Yasushi Kanda (17:45 Figure 4 Jacknife Cradle) Sumo Dandy Fuji 2000, TARU❌