Toryumon X

9/9/2004 Tokyo, Korakuen Hall ~TORYUMON X FINAL~ – 1268 Attendance
1. Survivor of The Dragon Way
Takeshi Minaminno, Pineapple Hanai, Mango Fukuda vs. Mini CIMA, SUWAcito, Small Dandy Fujii vs. Murcielago, GALLARDO, Lambo Miura
-Mini CIMA (5:32 Triangle Mad Splash) Lambo
-Mango (7:55 Reverse Splash) Fuji
-Pineapple (2:25 Jacknife Cradle) Mango
-Takeshi (8:01 Death Valley Bomb) Pineapple Hanai
2. Shinjitsu Nohashi (4:19 Goku-raku Gatame) Manabu Murakami
3. King Ali Baba (6:30 Referee Stop) Karaoke Machine 2, Karaoke Machine #3
4. Yuji Nagata⭕, Hiroshi Tanahashi, Kaz Hayashi (25:07 Nagata Lock 2) Ultimo Dragon❌, Manabu Nakanishi, Minoru Suzuki
5. UWA 6 Man Tag Titles: Jado⭕, Gedo, Katsushi Takemura (16:28 Crossface of JADO) Taiji Ishimori, Shu Sato, Kei Sato❌

3/20/2004 Aichi, Nagoya Tsuyuhashi Sports Center – 1020 Attendance
1. Genki Horiguchi, Naoki Tanizaki⭕ (12:36 Backslide) Mango Fukuda, Pineapple Hanai❌
2. Karaoke Machine #2 (6:34 Moonsault Press) Lambo Miura
3. Michael Iwasa, Daniel Mishima (7:50 DQ) Kenichiro Arai, Koichiro Arai
4. Murcielago (10:53 Schoolboy) Manabu Murakami
5. Taiji Ishimori⭕, Shu Sato, Kei Sato (14:19 Superstar Elbow) Don Fujii, Mini CIMA, SUWAcito, Small Dandy Fuji❌

3/5/2004 Tokyo, Differ Ariake – 1000 Attendance
1. Mango Fukuda⭕, Pineapple Hanai (12:25 Reverse Splash) Shu Sato, Kei Sato❌
2. Koichiro Arai (7:40 Small Package Hold) Small Dandy Fujii
3. 3 Way Tag Match ~ Michael Iwasa, Daniel Mishima vs. Naoki Tanizaki, Genki Horiguchi vs. Lambo Miura, Murcielago
-Naoki (7:32 Backslide) Lambo
-Daniel (9:28 DQ) Naoki
4. CIMA, Mini CIMA, SUWAcito⭕ (17:55 Golden Glove Cutback) Kenichiro Arai, Manabu Murakami, Second Doi❌
5. UWA Welterweight Title: Taiji Ishimori (22:42 Superstar Elbow) Takeshi Minaminno

1/25/2004 Tokyo, Differ Ariake – 1800 Attendance
1. Mini CIMA⭕, SUWA, SUWAcito (15:09 Triangle Jump Mad Splash) Henry III Sugawara, Anthony W. Mori❌, Manabu Murakami
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (8:27 DQ) Murcielago, Lambo Miura❌
3. Genki Horiguchi (13:25 Beach Break) Naoki Tanizaki
4. Araken, Koichiro Arai⭕ (15:13 Schoolboy) Don Fujii, Small Dandy Fuji❌
5. Mango Fukuda⭕, Takeshi Minamino, Pineapple Hanai (13:05 Reverse Splash) Taiji Ishimori, Shu Sato, Kei Sato❌

8/22/2003 Tokyo, Differ Ariake – 1750 Attendance
1. Naoki Tanizaki (9:43 Surfing Clutch) Kenichi Hanai
2. Kenichiro Arai, Koichiro Arai⭕ (8:31 Tobidashikyoudai) Takamichi Iwasa, Raimu Mishima❌
3. Don Fujii (7:47 Nice German) Henry III Sugawara
4. Takeshi Minaminno⭕, Mango Fukuda (13:46 Loco Cutter) Berlinetta Boxer, Murcielago❌
5. Taiji Ishimori⭕, Shu Sato, Manabu Murakami (17:30 Superstar Elbow) SUWA, Mini CIMA, SUWAcito, Small Dandy Fujii❌