5/3/2000
Mexico, Arena Naucalpan
Toryumon Mexico #13

1. Kenichiro Arai (5:30 Crab Hold) Naruki Doi
2. Ryo Saito (4:34 Camel Clutch) Takayuki Mori
3. Yasushi Kanda (5:51 Pinfall) Akihito Terui
4. Genki Horiguchi (5:43 Kneebar) Takuya Murakami
5. Susumu Mochizuki (5:41 Pinfall) Mototsugu Shimizu
6. Kenichiro Arai⭕, Susumu Mochizuki, Yasushi Kanda (19:35 Pinfall) Genki Horiguchi, Stalker Ichikawa❌, Ryo Saito
7. Rayo De Jalisco Jr, Atlantis, Dragon Kid, Hijo De Rayo Jalisco Jr (2-1) CIMA, Sumo “Dandy” Fuji 2000, TARU, Villano 3
①Jalisco Jr. (5:56 Pinfall) Fuji
②Fuji (8:30 Pinfall) Hijo de Rayo
③Jalisco (6:30 Pinfall) TARU