October 3, 2018 – The Gate of Victory 2018

October 3, 2018
Tochigi, Utsunomiya Tochigi Sobun Center
The Gate of Victory 2018
Attendance: 363

1. Kzy, Susumu Yokosuka⭕️, Punch Tominaga (14:55 Yokosuka Cutter) BxB Hulk, Kagetora, Kota Minoura❌
2. U-T⭕️ (9:30 Bienllave) Yasushi Kanda❌
3. Ryo Saito⭕️, Gamma (12:57 SaiRyo Rocket) Problem Dragon, Yuki Yoshioka❌
4. Dragon Kid, Kaito Ishida (15:01 Tiger Suplex Hold) Masaaki Mochizuki, Hyo Watanabe❌
5. PAC, Big R Shimizu, Ben-K⭕️, Takashi Yoshida (18:49 Ben-K Bomb) Masato Yoshino, Naruki Doi, Jason Lee❌, Shingo Takagi

Close Menu