October 11, 2018 – The Gate of Victory 2018

October, 11, 2018
Aichi, Nagoya Nakamura Sports Center
The Gate of Victory 2018
Attendance: 446

1. Susumu Yokosuka⭕️, “brother” YASSHI (13:38 Yokosuka Cutter) Ryo Saito, Problem Dragon❌
2. Ben-K⭕️ (10:31 Ben-K Bomb) Punch Tominaga❌
3. Masato Yoshino, Jason Lee⭕️ (11:22 German Suplex Hold) Masaaki Mochizuki, Yosuke♡Santa Maria❌
4. Dragon Kid⭕️, Naruki Doi (12:09 Doible) Kzy, Genki Horiguchi❌
5. PAC, Big R Shimizu⭕️, Takashi Yoshida (17:49 Shot-put Slam) YAMATO, Kagetora❌, U-T

Close Menu