December 17, 2018 – Fantastic Gate 2018

December 17, 2018
Kanagawa, Mercure Hotel Yokosuka
Fantastic Gate 2018
Susumu Yokosuka Homecoming
Attendance: 646

1. YAMATO⭕️, BxB Hulk, Flamita (14:48 Galleria) Masato Yoshino, Naruki Doi, Kaito Ishida❌
2. Takashi Yoshida⭕️ (14:36 Power Bomb) Ryo Saito❌
3. Bandido⭕️ (8:33 West Knee) Kagetora❌
4. Eita, Ben-K⭕️ (16:26 Sodegarami) Dragon Kid, Jason Lee❌
5. Susumu Yokosuka⭕️, Masaaki Mochizuki, Kzy, K-ness. (17:41 Jumbo no Kacho!gatame) PAC, Big R Shimizu, Yasushi Kanda❌, Daga

Close Menu