February 3rd, 2019 – Truth Gate 2019

February 3rd, 2019
Toyama, Takaoka Ecoeur
Truth Gate 2019
Attendance: 323

1. Ryo Saito⭕️, Gamma (10:48 Double Cross) Yuki Yoshioka, Kota Minoura❌
2. Eita⭕️ (10:10 Imperial Uno) Kaito Ishida❌
3. YAMATO, Kagetora⭕️, U-T (14:06 Gurumakakari) Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker, Hyo Watanabe❌
4. Kzy⭕️, Susumu Yokosuka (15:11 Running Elbow Smash) PAC, Yasushi Kanda❌
5. Big R Shimizu⭕️, Ben-K, Takashi Yoshida (16:38 Shot-put Slam) Naruki Doi, Dragon Kid, Jason Lee❌

Close Menu