February 11th, 2019 – Truth Gate 2019

February 11, 2019
Kagoshima, Orocity Hall
Truth Gate 2019
Attendance: 340

0. Kagetora⭕️ (7:15 Nagisaka) Kota Minoura❌
1. Eita, Big R Shimizu⭕️, Ben-K (15:21 Shot-put Slam) Kzy, Susumu Yokosuka, “brother” YASSHI❌
2. Ryo Saito⭕️ (11:44 Double Cross) Hyo Watanabe❌
3. Dragon Kid⭕️, Kaito Ishida (13:49 Bible) Gamma, Yuki Yoshioka❌
4. Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker⭕️ (13:37 Jackknife Cradle) Yasushi Kanda, Takashi Yoshida❌
5. YAMATO, U-T, KAI⭕️ (14:55 Meteo Impact) Masato Yoshino, Naruki Doi, Jason Lee❌

Close Menu